Informacja o Rekrutacji na kursy języka polskiego dla uczniów z Ukrainy w ramach projektu “Kraków Wspólnie”.

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła organizuje bezpłatne  kursy języka polskiego organizowane we współpracy z Fundacją IB Polska. Do uczestnictwa zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-24 lata, uciekających przed wojną Ukrainie i mieszkających obecnie w Krakowie którzy nie uczestniczą w innych kursach języka polskiego finansowanych przez UNICEF.

Oferujemy darmową naukę języka polskiego i zajęcia  kulturoznawcze dla uczniów z Ukrainy, które uciekały przed wojną w swoim kraju i Kursy trwają do końca czerwca.

Rekrutacja na kursy odbędzie się w oparciu o kolejność zgłoszeń.

Poza zapisami podstawowymi prowadzimy również listę rezerwową uczestników. W przypadku zwalniania się miejsc w grupach szkoleniowych będziemy zapraszać do udziału w kursie osoby z tej listy. 

Kursy są realizowane  w ramach projektu Kraków Wspólnie – Kursy języka polskiego dla uczniów z Ukrainy w wieku 6-24 lata. Projekt Kraków Wspólnie jest organizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, finansowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

 

Zapraszamy do udziału we wszystkich działaniach organizowanych  w ramach programu Kraków Wspólnie: https://ib-polska.pl/unicef/

 

Razem możemy więcej!

Polski

Інформація про набір на курси польської мови для студентів з України в рамках проекту "Краків Разом".

 

З радістю повідомляємо, що наша школа організовує безкоштовні курси польської мови, організовані у співпраці з IB Polska Foundation. Запрошуємо до участі дітей та молодь віком від 6 до 24 років, які втікають від війни в Україні та зараз проживають у Кракові та не беруть участі в інших курсах польської мови, які фінансує ЮНІСЕФ.

 

Ми пропонуємо безкоштовне вивчення польської мови та культурології для студентів з України, які тікали від війни у ​​своїй країні, курси тривають до кінця червня.

Набір на курси відбуватиметься на підставі порядку черговості надходження заявок.

 

Крім основного набору, ми також ведемо резервний список учасників. У разі наявності вільних місць у навчальних групах ми запросимо осіб з цього списку до участі в курсі.

 

Курси проводяться в рамках проекту Krakow Together - курси польської мови для студентів з України віком 6-24 роки. Проект «Краків разом» організовує Internationaler Bund Polska Foundation у співпраці з Департаментом освіти міста Кракова за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

 

Запрошуємо взяти участь у всіх заходах, організованих у рамках програми «Краків Разом»:

https://ib-polska.pl/unicef/

 

Разом ми зможемо більше!

Information on Recruitment Process for Polish language courses for Ukrainian students within the "Krakow Together" project.

 

We are pleased to announce that our school is organizing free Polish language courses in cooperation with the IB Poland Foundation. We invite children and young people aged 6-24 who fled the war in Ukraine and are currently living in Krakow and who do not participate in other Polish language courses funded by UNICEF.

We offer free Polish language and cultural studies classes for students from Ukraine who have fled the war in their country and The courses run until the end of June.

Recruitment for the courses will be on a first-come, first-served basis.

In addition to the basic enrolment, we also maintain a reserve list of participants. If places in training groups become vacant, we will invite people from this list to participate in the course.

The courses are implemented as part of the project Krakow Together - Polish language courses for Ukrainian students aged 6-24. The Krakow Together project is organized by the Internationaler Bund Poland Foundation in cooperation with the Department of Education of the City of Krakow, funded by the United Nations Children's Fund (UNICEF).

 

We invite you to participate in all activities organized within the Kraków Together programme:

https://ib-polska.pl/unicef/

 

 

Together we can do more!


Tabela informacyjna Polski dla Ukraińców

lp

Wiek / Specjalizacja kursu

 

курс/вікова група

 

Age / Specialized Course

Miejsce zajęć

адреса школи

Place of Classes

dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnością ruchową
доступність приміщення для людей з обмеженими фізичними можливостями

 

X

Ilość Godzin
Кількість годин

Termin

Час та дата

Dates and Times

 

Zapisz się !

 

Зареєструватися!

 

Sign up !

 

 

 

1

6 -- 8

років / Age

Ul. Chocimska 9/3

30-057 Kraków

 

 

x

X (6)

Poniedziałek

Środa

Piątek

Понеділок, середа, п'ятниця

MondayWednesday, Friday

 

15:30-17:10

Зареєструватися!

 

2

6 -- 8

років / Age

Ul. Chocimska 9/3

30-057 Kraków

 

x

x(6)

Poniedziałek

Środa

Piątek

Понеділок, середа, п'ятниця

MondayWednesday, Friday

 

17:20-19:00

 

Зареєструватися!

 

3

6 -- 8

років / Age

Ul. Mazowiecka 70

30-019 Kraków

Sala nr 20

 

x

x(6)

Poniedziałek Wtorek

Środa Czwartek

Понеділок Вівторок

середа четвер

 

Monday,  Tuesday Wednesday, Thursday

 

16:00-17:30

 

Зареєструватися!

 

4

9-12

років / Age

Ul. Chocimska 9/3

30-057 Kraków

 

x

x(6)

Poniedziałek

Środa

Piątek

Понеділок, середа, п'ятниця

MondayWednesday, Friday

19:10:20:50


Зареєструватися!

 

5

9-12

років / Age

Ul. Rynek Główny 34/15

30-057 Kraków

 

x

x(6)

Wtorek i Czwartek

Вівторок і четвер

Tuesday and Thursday

16:00-18:25

 

Зареєструватися!

 

6

13-15

років / Age

Rynek Główny 34/15

31-010 Kraków

x

x(6)

Wtorek czwartek
Вівторок і четвер

 

Monday and Wednesday
Понеділоксереда

 

18:30-21:05

 

 

Зареєструватися!

 

7

10 -- 16

років / Age

Ul. Mazowiecka 70

30-019 Kraków

Sala 20

 

x

x(6)

Poniedziałek Wtorek

Środa Czwartek

Понеділок Вівторок

середа четвер

 

Monday,  Tuesday Wednesday, Thursday

 

17:45-19:15

 

Зареєструватися!

 

8

13-15

років / Age

Rynek Główny 34/15

31-010 Kraków

x

x(6)

Poniedziałek i środa

Понеділок в  середа

 

Tuesday and Thursday
Вівторок і четвер

 

16:00-16:45

17:00- 17:45

 

 

Зареєструватися!

 

9

18-24

років / Age

Online /Oнлайн /Online

 

x(6)

Sobota

Субота

Saturday

 

09:00- 09:45

10:00-10:45

11:00- 11:45

 

Niedziela

Неділя

Sunday

12:00- 12:45

13:00- 13:45

14:00 -14:45

 

Зареєструватися!

 

10

18-24

років / Age
Poziom B1-B2/
Рівень B1-B2/ Intermediate - Upper-Intermediate

Online /Oнлайн /Online

 

 

x(6)

Wtorek

Вівторок

Tuesday

 

18:30-19:15
19:15- 20:00

 

Środa

Середа

Wednesday

 

18:30-19:15
19:15- 20:00

 

Czwartek
Четвер
Thursday

18:30-19:15
19:15- 20:00

 

Зареєструватися!

 

 

11

18-24

років / Age
Poziom początkujący/початковий рівень/beginner

Online /Oнлайн /Online

 

x(6)

Poniedziałek, środa,

Понеділок і середа

 

Monday and Wednesday

16:00-16:45

16:45-17:30

17:35- 18:20

 

Зареєструватися!

 

12

18-24

років / Age
Poziom A1-A2/ Рівень А1-А2/ Elementary -Pre-Intermediate

Online /Oнлайн /Online

 

x(6)

Wtorek

Czwartek

 

Вівторок і четвер

Tuesday and Thursday

 

16:00-16:45

16:45-17:30

17:35- 18:20

 

 

Зареєструватися!

 

DODATKOWE ATRAKCJE NASZYCH KURSÓW TO WARSZTATY, WYKŁADY I WYJŚCIA PLENEROWE.

ДОДАТКОВИМИ ПРИНАДАМИ НАШИХ КУРСІВ Є МАЙСТЕР-КЛАСИ, ЛЕКЦІЇ ТА ЕКСКУРСІЇ НА ПРИРОДІ.

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Jeśli jesteś narodowości ukraińskiej,

masz między 18 a 24 lata

i chcesz awansować, zarabiać więcej

lub żyć i uczyć się w Polsce,

zapisz się na: BEZPŁATNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO !

Wypełnij formularz i weź udział w projekcie!

Liczba miejsc ograniczona

Bezpłatny

Kurs języka polskiego

dla młodzieży i dorosłych

w wieku 18 - 24 lat uciekających przed wojną w Ukrainie

Start już w styczniu 2023!

Liczba miejsc ograniczona
Zapisz się już teraz - wypełnij formularz

Zajęcia on-line

lub stacjonarne

Grupy 10 - 15 osobowe

120 godzin dydaktycznych

Elementy kształcenia międzykulturowego

Grupy wiekowe

od 18 do 24 lat


Lekcje w dni robocze

lub weekendy

Liczba miejsc ograniczona!

Zapisz się już teraz!

Każda osoba może zapisać́ się̨ tylko na jeden kurs i tylko do jednego Wykonawcy.
Więcej informacji na stronie www.ib-polska.pl/unicef/

Administratorem Twoich danych osobowych jest Multilingo Dorota Adamczyk z siedzibą we Włoszczowie.
Przetwarzam Twoje dane w celu nawiązania kontaktu mailowego oraz w celu realizacji usług.  Więcej informacji
na temat tego, jak przetwarzam Twoje dane oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem
uzyskasz pod adresem strony internetowej: https://multilingo.pl/polityka-prywatnosci/ w zakładce polityka prywatności.


Якщо ти українець/українка, віком від 18 до 24 років

і хочеш розвиватися, більше заробляти
або жити та навчатися в Польщі, запишись на

БЕЗКОШТОВНИЙ МОВНИЙ КУРС
ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ!

Кількість місць обмежена

БЕЗКОШТОВНИЙ МОВНИЙ КУРС
ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ!

термін: січень 2023 р. - 30 червня 2023 р.

Кількість місць обмежена

стаціонарні заняття в Кракові або онлайн

групи - 10-15 осіб

120 уроків

Програма курсу включатиме елементи міжкультурної освіти

18-24 років

пн-пт або вихідні

Натисніть і беріть участь!

Кількість місць обмежена

Кожна особа може записатися тільки на один курс і тільки до одного Виконавця.
Для отримання додаткової інформації див. www.ib-polska.pl/unicef/

Administratorem Twoich danych osobowych jest Multilingo Dorota Adamczyk z siedzibą we Włoszczowie.
Przetwarzam Twoje dane w celu nawiązania kontaktu mailowego oraz w celu realizacji usług.  Więcej informacji
na temat tego, jak przetwarzam Twoje dane oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem
uzyskasz pod adresem strony internetowej: https://multilingo.pl/polityka-prywatnosci/ w zakładce polityka prywatności.


If you are of Ukrainian nationality, between 18 and 24 years old and want to get promoted,
earn more or live and study in Poland, sign up for a

FREE POLISH LANGUAGE COURSE!

Click on the button below and participate in the project!

The number of participants is limited !

Polish

free language courses

for people aged 18-24

course date: January 2023 - June 30, 2023

in-person classes in Krakow or on-line

groups of 10-15 people

120 lessons

learning components will be included in the course curriculum concerning both Polish and
Ukrainian culture

aged 18-24

from Monday to Friday

or weekends in the morning

ALL COURSES ARE FREE!

The number of participants is limited!

Each person can sign up for only one course and only one Contractor.
More info at www.ib-polska.pl/unicef/

Administratorem Twoich danych osobowych jest Multilingo Dorota Adamczyk z siedzibą we Włoszczowie.
Przetwarzam Twoje dane w celu nawiązania kontaktu mailowego oraz w celu realizacji usług.  Więcej informacji
na temat tego, jak przetwarzam Twoje dane oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem
uzyskasz pod adresem strony internetowej: https://multilingo.pl/polityka-prywatnosci/ w zakładce polityka prywatności.


“Kraków Wspólnie – Kursy języka polskiego dla uczniów z Ukrainy” jest realizowany przez Fundację
Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK oraz Funduszem Narodów
Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), z którego środków zadanie to jest finansowane.”


“Краків Спільно - Kурс польської мови для учнів з України” організовує Internationaler Bund Polska
Foundation у співпраці з Департаментом освіти міста Кракова за фінансової підтримки Дитячого фонду
ООН (ЮНІСЕФ)”.


“Kraków Together - Polish language course for students from Ukraine” organized by Internationaler Bund Polska
Foundation in cooperation with the Department of Education of the City of Kraków and the United Nations
Children's Fund (UNICEF), from which the task is financed”.